Verkkosivujen käyttöehdot

Verkkosivujen käyttöehdot päivitetty 10.5.2024

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden käyttöä. Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä hyväksyt samalla nämä käyttöehdot.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Koneurakointi V. Laakson, aputoiminimellä "Laakso Trucking" tarjoamiin verkkosivustoihin. (Jäljempänä "Laakso Trucking")


2. Palvelut ja vastuunrajoitukset

Tämä verkkosivusto tarjoaa käyttäjille tietoa Laakso Truckingin tuotteista ja palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja asioida yhtiön kanssa.

Laakso Trucking ei vastaa siitä, että verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat aina paikkansapitäviä, sisällöltään täydellisiä ja ajan tasalla. Ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa kirjallisesti toisin sovittu, ei verkkosivustolla esitettyjä tietoja voida pitää Laakso Truckingia sitovana tarjouksena taikka muuna velvoittavana ilmaisuna.

Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteesta johtuen Laakso Trucking ei vastaa siitä, että verkkosivusto sekä siihen liittyvät palvelut olisivat aina keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Laakso Trucking voi myös harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston sisältöä tai käyttöominaisuuksia sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa verkkosivuston kokonaan tai osittain.

Verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille sekä sosiaalisen median liitännäisiä. Näihin kolmansien osapuolien tarjoamiin verkkopalveluihin sovelletaan niiden omia käyttöehtoja sekä mahdollisia muita kyseisten palveluiden käyttöä määritteleviä ehtoja ja määräyksiä. Laakso Trucking ei vastaa miltään osin kolmansien osapuolien verkkopalveluiden sisällöstä tai käytöstä.

Laakso Trucking ei vastaa mistään verkkosivuston ja sillä esitettyjen tietojen käytöstä taikka käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Laakso Truckingin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.


3. Tietosuoja

Laakso Trucking sitoutuu verkkosivuston käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Laakso Truckingin tietosuojakäytännöt on esitetty tietosuojaselosteessa.


4. Evästeet

Verkkosivustolla käytetään evästeitä palveluiden kehittämiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Lue lisää evästeistä ja niiden käytöstä täältä. (linkki päivityksessä)


5. Immateriaalioikeudet

Verkkosivusto sisältää immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki verkkosivustoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Laakso Truckingille tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Verkkosivustolla olevaa aineistoa saa selata ja ottaa verkkosivustosta jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Jäljennöksiä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopiona kaupallisessa tarkoituksessa eikä liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.


6. Käyttäjien vastuu

Lähettämällä aineistoa jollekin Laakso Truckingin palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai tämän verkkosivuston välityksellä käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus lähettää aineisto Laakso Truckingille vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ja että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista taikka muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän on ennen aineiston lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että aineisto ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Laakso Trucking voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjän lähettämän aineiston verkkosivustolta.


7. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan aina Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta käsin verkkosivustoa käytetään.